Нова метода

Републички Завод за здравствено осигурање 2005. године уврстио је "Корективно динамички апарат" под шифром 047 као ново ортотичко средство у правилнику о индикацијама, што је исте године и објављено у Службеном гласнику број 96 на страни 27. Резултати примене овог решења у лечењу најразличитијих врста деформитета и њиховом излечењу у великом броју случајева у периоду од 1997 – 2010 године (преко 1000 пацијената) дефинисали су принципе за настајање новог метода лечења са потпуно оригиналним приступом третирања ове проблематике код деце.

Принцип и конструктивно решење апарата потврђени су међународно признатим патентом под бројем 50207.

Искуство

Од 1997 године па до данас траје успешна примена и усавршавање на пољу решавања најразличитије проблематике деформитета доњих екстремитета код деце.

Тај посао се одвијао на нашим клиникама у Новом Саду, Београду, Суботици, Сремској Митровици и даље, уз будно праћење стручњака посебно из Дечије ортопедије.

На задовољство свих успешно се одвијала примена флексибилних динамичких ортоза на деци свих узраста.

Корективни динамички апарат се конструктивно птилагођава форми деформитета тако да се конструише и аплицира посебно за сваког пацијента.