О нама

Дипл. инг Мирослав Јаковљевић рођен је 3. јула 1953. године у Чачку. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду. Апсолвирао на последипломским студијама Факултета техничких наука у Новом Саду на Иституту за индустријске системе.

Две године радног искуства у својству асистента у научном раду на Институту за индустријске системе Факултета техничких наука у Новом Саду. Учесник у реализацији пројекта Фабрике котрљајућих лежајева ФКЛ – Бачки Јарак код Новог Сада. Учесник реализације пројекта повећања продуктивности производних процеса у производним системима у Србији.

Учесник и реализатор монтажног процеса алатних машина у производном систему Мајевица - Бачка Паланка. Три године радног искуства на конструкцији денталног програма фабрике Југодент – аутор новог конструктивног решења насадника за технику – у денталном програму производње. 14 година радног искуства на пословима техничког руководиоца ортопедских помагала ДП Дунав – Нови Сад. За постигнуте резултате у реализацији унапређења процеса производње добитник награде града Новог Сада.

Године 1997. оснива сопствену фирму Добродетељ – са програмом развоја и реализације новог приступа проблематици деформитета дечијег узраста у ортопедији. После периода дугогодишњег теоријског и практичног испитивања постаје аутор патентног решења – корективних динамичких ортоза за корекцију деформитета колена “Х” и “О” под бројем П-50207 У току десетогодишњег искуства применом нових динамичких ортоза и лечења ширег дијапазона проблематике деформитета доњих екстремитета деце у оквируу сарадње са ортопедским клиникама у Београду, Новом Саду, Суботици, Сремској Митровици – остварено је веома позитивно искуство са изненађујуће добрим резултатима у погледу лечења класичних појавних деформитета

Гена Варга
Гена Вара
Крура Вара – Блаун обољење

као и код деформитета која до сада нису лечена као што је резистентни облик рахитиса – праћен метаболичком неравнотежом елемената P (фосфора) или D (витамина).

Поставио је принципе новог методолошког приступа у лечењу наведених обољења применом флексибилних динамичких корективних апарата – ортоза – у току покрета – док дете тчи, игра се, хода, вози бицикл. Исто тако, погодна је примена истих и у току сна. Поставио је принципе конструктивно-техничког карактера према сваком пацијенту појединачно – што значи да се ортозе раде индивидуално – према карактеру деформитета и конституцији пацијента. Остварио је ток тимског и консултативног карактера рада са водећим стручњацима дечје ортопедије у Дечјој ортопедској клиници у Тиршовој у Београду, Институту за мајку и дете у Београду, Дечјој клиници болнице у Новом Саду, Одељењу ортопедије Болнице у Суботици, Одељењу ортопедије у Сремској Митровици. У смислу да се дијагностика и дефиниција проблематике, као и завршни контролни прегледи обављају у поменутим установама у сарадњи са начелницима одељења и лекарима ортопедима на тим одељењима.

Ви сте овде: